Time Travel: First Window: Albert Einstein 14/03/1879 – 18/04/1955

Time Travel: First Window: Albert Einstein 14/03/1879 – 18/04/1955

29/11/2016

4444

Μετά τον Νεύτωνα (Isaac Newton 04/01/1643 – 31/03/1727) έπρεπε να περάσουν 150 χρόνια για να έρθει ο Αϊνστάιν (Albert Einstein 14/03/1879 – 18/04/1955)  και να κάνει την Ανατροπή.

Οι εξισώσεις του Αϊνστάιν είναι η πρώτη τεκμηριωμένη επιστημονικά αναφορά στα ταξίδια στο χρόνο.

Έπρεπε να περάσουν 150 χρόνια από το θάνατο του Newton για να γεννηθεί ένας Αϊνστάιν, σωστά Dirac;

Έπρεπε να περάσουν 218 Χρόνια 1905 (Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας) – (Philosophia Naturalis Principia Mathematica) 1687 για να μάθουμε.

Κάποιος αυθάδης, θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί περιμέναμε τόσο πολύ!

Όταν ο Stephen Hawking  δίνει μόνο 1000 χρόνια ζωής στην Ανθρωπότητα.

Η ερώτηση του αυθάδη δεν είναι παράλογη, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ο Άνθρωπος στην ουσία είναι αστερόσκονη.

Δηλαδή αν έχεις τα δομικά υλικά και τον αλγόριθμο, μπορείς να κατασκευάσεις οτιδήποτε.

Χρησιμοποιώ λογικές προτάσεις για να μπορούν να αποδειχτούν σωστό η λάθος.

Λογικές προτάσεις με βάση τεκμηριωμένα δεδομένα.

Το 1905 ήταν η μεγάλη χρονιά για τα Ταξίδια στο χρόνο, τότε ο Αϊνστάιν δημοσίευσε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας.

Εκεί μέσα γίνεται σαφές, ότι ο Άνθρωπος μπορεί να ταξιδέψει στο χρόνο.

Θα σας θέσω ένα ερώτημα.

Είναι αναγκαίο ένα ταξίδι στο χρόνο;

Ας υποθέσουμε ότι η Google μου κάνει μια πρόταση (λεφτά έχουν) και μου λένε, έλα να φτιάξεις ένα παιχνίδι πολιτισμών. Εγώ δέχομαι, είμαι και άνεργος, χωρίς εισόδημα. Η Καλιφόρνια είναι από τις καλύτερες πολιτείες της Αμερικής.

Πάμε στην Ουσία.

Ως Δημιουργός θα έπρεπε να αποφασίσω για πολλά, ένα από αυτά, θα ήταν το Ταξίδι στο Χρόνο.

Σκεφτείτε η καλύτερα κάντε ερωτήσεις σε όσους το παίζουν ειδικοί.

Είναι αναγκαίο ένα ταξίδι στο χρόνο; Τι προβλήματα θα έλυνε; Όχι πόσα θα δημιουργούσε, πόσα θα έλυνε. 

Ο “Κόσμος” είναι κάτι αυθαίρετο; Για να πεις αν κάτι είναι αναγκαίο η όχι, πρέπει να δεις την δομή του κόσμου.

Αν κάποιος είναι πραγματικός επιστήμονας θα πρέπει να απαντήσει.

Όχι μόνο πρέπει να απαντήσει, αλλά να βάλει και ένα πλαίσιο.

Ο Κόσμος που ζούμε δεν είναι κάτι αυθαίρετο.   

Ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι τεχνολογικά καθυστερημένος τουλάχιστον 1700 χρόνια. Και πολύ βίαιος.

Ο ηλεκτρισμός είναι αναγκαίος; Η απάντηση είναι ναι.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα τον ανακάλυπτε ο ανθρώπινος πολιτισμός.

Όταν μιλάτε για ταξίδια στο χρόνο, έχω την αίσθηση, ότι οι περισσότεροι δεν έχετε ιδέα γιατί μιλάτε.

Θα ταξιδέψει κάποιος από το μέλλον στο παρελθόν και θα σκοτώσει τον παππού του η κάποιον άλλο.

Το ερώτημα είναι απλό; είναι αναγκαίο.

Σας έχω γράψει πολλές φορές, να στοιχηματίζετε, θα μάθετε πολλά για την στατιστική και τη ζωή.

Ας γυρίσω πάλι πίσω.

Η ειδική θεωρία της σχετικότητας στηρίζεται στους Μετασχηματισμούς του Λόρεντζ ( Hentrik Antoon  Lorentz 18/07/1853 – 04/02/1928) που δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά το 1904.

Ο Einstein ήταν ο Άνθρωπος μας. Σε χρόνο dt πήρε όλα τα δεδομένα που ήταν πάνω στο τραπέζι και το 1905 έκανε την ανατροπή.  Δεν καθυστέρησε καθόλου. 

Οι μετασχηματισμοί του Lorentz αντικατέστησαν αυτούς του Γαλιλαίου (Galileo Galilei 15/02/1564 – 08/01/1642).

Ο Galileo έγραψε δυο βιβλία για την κίνηση και τα μαθηματικά που την διέπουν. Το πρώτο 1590 το De Motu περί Κινήσεως – Kinimatics. Δεν εκδόθηκε.

Το δεύτερο το 1638. Συζητήσεις και μαθηματικές αποδείξεις περί των δυο νέων επιστημών

Κάνουμε τον υπολογισμό 1904 – 1638 = 266 χρόνια.

Μια πρόταση που μου αρέσει: κάθε έννοια εξηγείται Χωρίς να θεωρείται δεδομένη καμία προγενέστερη γνώση στην επιστήμη που έχει σχέση με τα ταξίδια στο χρόνο.

Ας πάμε ξανά πίσω στον Γαλιλαίο. Αυτός ο τύπος γκρέμισε το τοτέμ του Αριστοτέλη.

Και το έκανε με επιστημονικό τρόπο.

Ο Γαλιλαίος ασχολήθηκε με την κίνηση και ότι σχετίζεται με αυτή. Έκανε μάλιστα  πειράματα και χρησιμοποίησε μαθηματικά εργαλεία, έτσι φτάσαμε στους μετασχηματισμούς.  

g

g

Βασικές έννοιες

Για την περιγραφή ενός γεγονότος χρειάζεται να ορισθεί ένα σύστημα αναφοράς.

Για να είναι ένα σύστημα αναφοράς αδρανειακό πρέπει να ισχύει ο πρώτος Νόμος του Νεύτωνα.

Αν ένα σύστημα κινείται  με σταθερή ταχύτητα σε σχέση με το αδρανειακό σύστημα τότε και αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αδρανειακό.

Ένα γεγονός είναι ένα σημείο του χωρόχρονου καθώς περιγράφεται από τέσσερις συντεταγμένες. 3 χωρικές και 1 χρονική. Συμβαίνει σε ένα σημείο του τρισδιάστατου χώρου και σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Έστω ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς Σ και ένα άλλο Σ’ κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ ως προς το Σ . Τα δύο συστήματα αναφοράς ταυτίζονταν τη χρονική στιγμή t=0 και η υ είναι παράλληλη με τον άξονα Οx του Σ.

Η θέση ενός υλικού σημείου Ρ στο σύστημα Σ’ τη χρονική στιγμή t, δίνεται από τις συντεταγμένες x’, y’,z’. Η θέση του ίδιου σημείου στο σύστημα Σ δίνεται από τις συντεταγμένες x, y,z.

Στην Κλασσική Φυσική οι συντεταγμένες του Ρ στο ένα σύστημα και στο άλλο συνδέονται μέσω των μετασχηματισμών Γαλιλαίου:

Οι εξισώσεις μετασχηματισμού του Γαλιλαίου από το σύστημα S->S’
x’=x-ut
y’=y
z’=z
t’=t

Στους μετασχηματισμούς αυτούς υποθέτουμε ότι ο χρόνος είναι ο ίδιος και για τα δύο αδρανειακά συστήματα αναφοράς. Άρα, στην Κλασσική Mηχανική όλα τα ρολόγια μετρούν τον ίδιο χρόνο και το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο γεγονότα είναι το ίδιο για όλους τους παρατηρητές.

Όταν διαβάζω ότι “κάποιος” θα ταξιδέψει στο παρελθόν και θα κάνει διάφορα, με πιάνουν τα γέλια.  

Όσοι ταξιδεύουν στο χρόνο δεν είναι κάποιοι ανώνυμοι, έχουν συντεταγμένες και προσδιορίζονται, δεν είναι “κάποιοι”, δε τους βρίσκεις τυχαία.  Είναι επώνυμοι. 

Αυτή η έκφραση, “κάποιος θα έρθει από το μέλλον και θα σκοτώσει τον εαυτό του ή τον παππού του ή κάποιον άλλον και θα δημιουργήσει παράδοξο..”, είναι ανέκδοτο.

Όσο ψηλά κι αν είσαι στην Ιεραρχία, δε ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει αλληλεπίδραση και η αιτία πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Εδώ μιλάμε για ολόκληρα συστήματα, δεν είναι η υπόθεση ενός ατόμου. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφάλειας. Κάθε κίνηση πρέπει να είναι σταθμισμένη.    

Πηγές και Επιπλέον Ύλη για Μελέτη.

(http://www.scienceschoolcy.com/untitled.html)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s